भूमी अभिलेख विभाग भरती 2022 [सर्व विभाग माहिती एका ठिकाणी]

Bhumi Abhilekh Vibhag Recruitment 2022 | MAHABHUMI.GOV.IN | MAHA Bhulekh Recruitment 2021

Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti 2022 | As per Government Accreditation Certificate No. A / 2019/Q.No.55/3-6, dated 20/07/2021 from Revenue and Forest Department Eligible candidates holding the prescribed qualifications for open and backward class direct service recruitment to fill the following vacancies in various offices are invited to apply only online for the competitive examination.

Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti

महाराष्ट्र शासन

भूमी अभिलेख विभाग भरती २०२२

महसूल व वन विभागाकडील शासन मान्यता पत्र क्रमांक: अ २०१९/प्र.क्र.५५/ई-६, दिनांक २०/०७/२०२1 नुसार जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे व उपसंचालक भूमी अभिलेख प्रदेश, अमरावती यांचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील खालील रिक्त पदे भरण्याकरिता खुल्या व मागासवर्गीय प्रवर्गातील सरळसेवा भरतीसाठी विहीत अहंता धारण करीत असलेल्या पात्र उमेदवारांकडून स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

 Maha Bhumi Abhilekh Vibhag Recruitment 2022: Details as below

🏭 Recruitment office (नौकरी स्थान) विभाग – अमरावती, नागपूर
📰 Advt. No. (विज्ञापन संख्या) From the official website portal
🔴 Recruitment Type (भर्ती प्रकार) Sarkari Naukari
✔️ Total Posts(कुल पद) 1013+ Posts
🖥️ Application Mode (आवेदन प्रक्रिया) Apply Online
💰 Pay / Salary Scale (पे स्केल) रु. 19,900-63200
📚 Educational Details(शैक्षणिक योग्यता) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका
📅 Last Date( आवेदन अंतिम तिथि) ⏰ 31-12-2021

Post details for Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti 2022

पदों की जानकारी [Post Details]

 • भूकरमापक तथा लिपीक
  [Surveyor Clerk]-
  • अमरावती प्रदेश – 108 Posts
  • नागपूर प्रदेश – 189 Posts
  • पुणे प्रदेश – 163 Posts
  • कोकण प्रदेश, मुंबई – 244 Posts
  • नाशिक प्रदेश – 102 Posts
  • औरंगाबाद प्रदेश – 207 Posts
   ———————
   Total – 1013 Posts

वेतन स्तर –

 • एस-6, (रु. 19,900-63200)]
Education Qualification [शैक्षणिक पात्रता]
उमेदवाराने अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास (दिनांक ३१/१२/२०२९) रोजी धारण केलेली असावी..
 1. मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील किंवा मान्यता प्राप्त संस्थेकडील स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (Diploma in Civil Engineering) किंवा माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे दोन वर्षाचे सर्वेक्षक व्यवसायाचे प्रमाणपत्र.
 2. मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. आणि इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र,
 3. उपरोक्त क्र. (2) मध्ये नमुद टंकलेखनविषयक अर्हता पूर्ण करत नसलेली व्यक्ती सदर अर्हता नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत प्राप्त करणे आवश्यक राहील. नियुक्तीच्या दोन वर्षाच्या आत सदर अहंता धारण न केल्यास तो/ती सेवा समाप्तीस पात्र राहील.
 • सदर पदाकरीता स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका या अर्हतेपेक्षा उच्च अर्हता (स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदव्यूत्तर पदवी) धारण करणारे उमेदवार देखील पात्र समजण्यात येतील.
 • For more details, MAHA Bhulekh Recruitment 2022 read advt.

वय अट [Age limits for MAHABHUMI Bharti]:

31/12/2021 रोजी

 • 18 वर्षे ते 38 वर्षे
 • मागासवर्गीय/दिव्यांग – 05 वर्षे सवलत

Application Fee Details:

 • अमागास प्रवर्ग – ₹ 300/-
 • मागास प्रवर्ग – ₹ 150/-
New Sarkari Jobs
1 of 279

How to Apply for Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti 2022

[अर्ज पद्धती]-

 • Apply Online from
 • For more details read advt.

केंद्र शासनाच्या मा. महासंचालक, रोजगार व प्रशिक्षण क्र.DGE&T-१९/०६ (१)/२०१४-CD दिनांक ०४ जुलै २०१४ अन्वये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकवला जाणाऱ्या सर्व्हेअर अभ्यासक्रमाचा कालावधी प्रवेश सत्र ऑगस्ट २०१४ पासून एक वर्ष कालावधीचा झालेला आहे. त्यानुसार अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्याबाबतचे वैध प्रमाणपत्र धारण करणारे उमेदवार वरील पदाकरिता अर्ज करण्यास तसेच परीक्षेस बसण्यास पात्र असतील, मात्र त्याबाबत शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या पुढील आदेशानुसार त्यांचे निवडीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल व त्याबाबत शासनाकडील निर्णय अंतिम राहील.

Selection Process:-

 • For more details about MAHA Bhulekh Recruitment read advt.

संपर्क –

 • दूरध्वनी क्रमांक: 7057070842 / 7057080572 (Mon – Sat 9.00 AM to 6.00 PM)
 • ई-मेल: landrecordsrecruitment2021@gmail.com
 • प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भात संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज इत्यादीबाबत सविस्तर तपशीलासाठी विभागाच्या https://landrecordsrecruitment2021.inhttps://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे तसेच सविस्तर जाहिरातीचे अवलोकन करावे.
 • ऑनलाईन अर्ज वरील संकेतस्थळावर दिनांक 09/12/2021 ते 31/12/2021 पर्यंत स्वीकारण्यात येतील. विभागाच्या https://landrecordsrecruitment2021.inhttps://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात यावी.

Important Time table Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti 2022

Important Dates –
भरती प्रक्रिया कार्यक्रम
 • अर्ज ऑनलाईन भरण्याचा कालावधी – 09/12/2021] सकाळी 10.00 ते दिनांक 31/12/2021 रात्री 23.59 पर्यंत 
 • ऑनलाईन शुल्क भरण्याचा कालावधी – 09/12/2021 से दिनांक 01/01/2022 रात्री 23.59 पर्यंत
 • परीक्षेचा प्रस्तावित दिनांक – रविवार दिनांक 23/01/2022***
  • [आवश्यकतेनुसार परीक्षेच्या दिनांकामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.]

⇓ Advertisement & Apply Links ⇓

‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो..!


Mahabhumi Recruitment Application Link PDF 2021 Download Google Drive

link e1626519842339 Apply Online Link
pdf e1626519854510 PDF Download Link
officialwebsite e1626519864249 Official Website Link > mahabhumi.gov.in

⇓ Follow Our Social Networks for Daily Job Updates MAHA Bhulekh Recruitment 2022

whatsapp e1626519897255 tw e1626519891718 fb e1626519903207
Join Now Join Now Join Now
telegram e1626519871709 yt e1626519878741 inst e1626519883461
follow Us Subscribe Now follow us
Daily Job Updates के लिये @ www.jobchjob.com | www.jobchjob.in | www.jobchjob.net पर विजिट करें |

 

Advertisement

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Advertisements
close