MPSC Pre Exam 2017

MPSC Pre Exam 2017

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ‘राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०१७’ 

विज्ञापन क्रमांक  (Advertisement Details) :

 • 57/2016

पद संख्या (Total Posts) :

 • 155 जागा

परीक्षा नाम : 

 • राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – 2017

नौकरी पद नाम (Job Post Name): 

 • गट-अ आणि गट-ब संवर्ग (विविध पद)

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification):-

 • पदवी 

अर्ज पद्धत (How to Apply) :  

 • Online अर्ज 

अर्ज फीस (Application Fees) :

 • अमागास प्रवर्ग – 523/- रु
 • मागास प्रवर्ग – 323/- रु.
आधिकृत संकेत स्थल :
 • www.mahampsc.mahaonline.gov.in
 • www.mpsc.gov.in

टिप (Note) : 

 1. शैक्षणिक अर्हता,वयोमर्यादा,सामाजिक व समांतर आरक्षण नुसार पदाची संख्या,विहित परीक्षा शुल्क,अर्ज करण्याची पद्धत ,विविध महत्वाच्या दिनांक,परीक्षेबाबत तपशील व इतर अधिक माहिती साठी जाहिरात वाचावी.
 2. जाहिरात वाचूनच अर्ज करावा.
 3. जाहिरात Download लिंक व करण्याची Online लिंक खाली.

महत्वपूर्ण तिथि (Important Dates):

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-2017 परीक्षा दिनांक : रविवार दिनांक 02 एप्रिल, 2017 घेण्यात येईल. 

अंतिम तारीख  (Last Date):03-01-2017


>>अर्ज करण्याची ऑनलाइन Online Apply लिंक <<

>>जाहिरात Download लिंक<<For more job Updates visit @ www.jobchjob.com 

MPSC Pre Exam 2017

कृपया पोस्ट ला रेटिंग दया. Rate this post

 ⇑ कृपया पोस्ट ला रेटिंग दया | Rate This Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *