Maharashtra Admission 2018-19 [FY/DSY, BE, MBBS, BA, BSC, Bsc Nursing, D-pharmcy etc]

Maharashtra Admission 2018-19 [FY/DSY, BE, MBBS, BA, BSC, B.sc Nursing, D-pharmacy, etc]

“Maharashtra Admission”

Maharashtra Admission 2018-19

(NEET) राष्ट्रीय चाचणी संस्था राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश चाचणी परीक्षा-2020 | NEET 2020Maharashtra Admission 2018-19 [FY/DSY, BE, MBBS, BA, BSC, Bsc Nursing, D-pharmcy etc] 1

Last date:- 31.12.2019


(MFS) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश प्रक्रिया सूचना 2019-20 | Maharashtra Fireman Admission Fire Brigade Course 2019 🚒Maharashtra Admission 2018-19 [FY/DSY, BE, MBBS, BA, BSC, Bsc Nursing, D-pharmcy etc] 1

Last date:- 31.08.2019


[BARTI Pune]डॉ. बाबासाहेब संशोधन व  प्रशिक्षण संस्था पुणे तर्फे अनुसूचित जातीच्या पदवीधर  उमेद्वाराठी  मोफत MPSC कोचिंग क्लास  स्कॉलरशिप  2019

Last date:- 25.07.2019


(MBBS Admission 2019) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय प्रवेश प्रक्रिया 2019-20| DMER MBBS Medical Admission 2019-2020

Last date:- 26.06.2019


[YCMOU]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ[B.A, B.Sc,B.Com, MBA, B.ed] प्रवेश सुरु 2019| YCMOU Admission 2019

Last date:- 15.07.2019


[ITI Admission] आय टी आय  प्रवेश प्रक्रिया 2019-20 | Maharashtra ITI Admission 2019 Form

Last date:- 30.06.2019


Maharashtra Admission 2018


⇒ (MFS) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश प्रक्रिया सूचना 2018-19 ♦ Maha Fire Service Admission 2018 | Agnishman Course Pravesh 2018-19newresult


(LLB Admission) 3 वर्षे कायदा प्रवेश अर्ज प्रक्रिया 2018 ♦ LLB 3 Year Admission 2018 Maharashtra Apply Online Link


B.Pharmacy/Pharm.D प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया 2018-19 सुरुवातFirst Year BPharmacy Admission PharmD Admission 2018-19 


⇒ (DMER NEET UG 2018) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय प्रवेश प्रक्रिया 2018-19 ♦ DMER MBBS Medical Admission 2018-19 | NEET UG 2018 [dmer.org]


⇒ (ITI) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेश प्रक्रिया 2018-19  ITI Admission 2018-19 Maharashtra | ITI Pravesh Arj admission.dvet.gov.in


 (Maha BEd CET 2018) महाराष्ट्र बीएड सीईटी 2018-19 प्रवेश प्रिक्रिया ♦ Maharashtra BEd CET 2018 Admission Application Form Online


Maharashtra Admission 2017


Old Admission Notifications below  (जुने प्रवेश अर्ज खालील बाजूस दिलेले आहे)


⇒ (SSC) 10/12 वी पास उमेदवार करीता डिप्लोमा अभ्यासक्रम प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया 2017-18


 महाराष्ट्र आय टी आय प्रवेश 2017-18 Online अर्ज करा


⇒ (MAHA-TET)हाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 जाहिर


 

Maharashtra Admission 2018-19